Główna » Artykuły » Z "ŻYCIA" ORGANIZACJI » Listy do Starszych zboru

Kolejna "dobrowolna" danina dla CK

Wyciekł List z dnia 29 marca 2014 r., który został rozesłany do wszystkich starszych informujący o ogromnej zmianie sposobu finansowania budowy sal Królestwa i Sal Zgromadzeń.
List liczy cztery strony, ale tylko pierwsza strona ma być odczytana głosicielom. Trzy pozostałe strony to dopisek, zawierający dodatkowe informacje o tym, jak nowy sposób ma być wprowadzony w życie, oraz zawiera zdanie (pogrubione): „Tego dopisku nie należy odczytywać zebranym, a list ten nie powinien być umieszczony na tablicy informacyjnej”. 

Pierwsza strona ma być odczytany na zebraniach służby w drugim tygodniu maja (czyli od 5 maja 2014 roku).

- Posiadanie wystarczających i odpowiednich miejsc modlitwy jest ważne w czasach, kiedy Jehowa nadal ‘przyspiesza’ gromadzenie ‘potężnego narodu’ – czytamy.
- By sprostać tym coraz większym potrzebom, Ciało Kierownicze wykoncypowało korektę sposobu finansowania projektów budowy Sal Królestwa i Sal Zgromadzeń.

Dołączona grafika
Zbory mają teraz „okazję”, by zobowiązać się do comiesięcznego wysyłania pieniędzy WTS-owi.

Co to za korekta?
„Zgodnie z 2 Koryntian 8:12-14, zbory na całym świecie zostaną poproszone o stworzenie wspólnego funduszu wspierania budowy teokratycznych obiektów w miejscach, gdzie są one potrzebne”.
Co będzie ten „wspólny fundusz” zasilać? 
„...wszystkie zbory na całym świecie będą miały możliwość wsparcia budowy Sal Królestwa i Sal Zgromadzeń poprzez dobrowolne comiesięczne przekazywanie kwot z funduszy zborowych”.

Jak tylko zostanie odczytany List, zbory będą miały zaledwie cztery tygodnie (ostateczny termin mija 31 maja), aby uzgodnić miesięczną kwotę, jaką będą przysłać do Strażnicy, rzekomo na budowę Sal Królestwa i Sal Zgromadzeń na całym świecie.

Liczby, które się nie sumują
"Zapotrzebowanie na Sale Królestwa i Sale Zgromadzeń jest większa niż kiedykolwiek wcześniej" - podkreśla List. „W tej chwili na całym świecie potrzebnych jest ponad 13 tysięcy projektów Sal Królestwa i 35 projektów Sal Zgromadzeń”.

Po wysłuchaniu powyższego zestawienia, wierni uznają, że ponad 13 tysięcy nowych Sal Królestwa jest potrzebnych każdego roku, aby nadążyć za wzrostem głosicieli.
Jednakże, jeśli porównać liczbę zborów w 2013 r. (113 823) z liczbą zborów sprzed roku (111 719), można zauważyć, że nastąpił wzrost o zaledwie 2 104 zborów na całym świecie - z których niektóre będą dzielić z innymi istniejącą już Salę Królestwa. Liczba 13 tysięcy jest zatem albo przesadzona albo Sale Królestwa są odnawiane i przebudowywane w zdumiewającym tempie - szybciej niż jest to rzeczywiście potrzebne.

Niekończąca się spłata kredytu
Według Listu „Zbory i Zgromadzenia nie będą już proszone o spłatę pożyczki. Jakkolwiek, w części listu dla Starszych, zbory są pouczane, że ich nowy comiesięczny datek musi być na co najmniej taką samą kwotę jak bieżąca miesięczna rata spłaty pożyczki. Dotyczy to zborów spłacających kredyt na budowę Sali.

Innymi słowy, jeśli twój zbór spłaca budowę Sali Królestwa lub jej remont, to spłata twojego kredyt może trwać w nieskończoność.
Jeśli zbór nie spłaca już żadnego kredytu, należy przeprowadzić na karteczkach poufne rozpoznanie, w celu ustalenia kwoty, na jaką lokalni bracia są gotowi dać się opodatkować. 

Pole manewru
W zależności od okoliczności Starsi zboru będą mieli w przyszłości pewną możliwość zmiany wysokości miesięcznego zobowiązania. Jednak działa to w obie strony.
„Starsi rok rocznie w maju, powinni spojrzeć na swoją rezolucję, by upewnić się, że nadal są w stanie zebrać ustaloną comiesięczną kwotę. Na przykład, może się zdarzyć znaczący wzrost lub spadek liczby głosicieli w zborze, lub lokalne warunki ekonomiczne mogą się znacznie poprawić lub pogorszyć, co wpływa na możliwość zebrania ustalonej kwoty. Jeśli okaże się to konieczne, starsi mogą przeprowadzić nowe rozeznanie finansowe, jak opisano powyżej, w celu ustalenia, czy deklarowany miesięczny datek na ogólno światową budowę Sal Królestwa i Sal Zgromadzeń powinien być na nadchodzący rok skorygowany."- 29 marca 2014 List do Gron Starszych, strona 2.
Miesięczne zobowiązanie na kolejny rok może być zatem skorygowane w dół lub w górę według uznania starszych. 
Ale kto faktycznie jest właścicielem Sali Królestwa, a zatem ponosi odpowiedzialność za płacenie za nią?

Kto jest właścicielem Sali Królestwa?
Większość zborów jest w posiadaniu Sal Królestwa na zasadach współwłasności prawnej jako Rada Powiernicza albo Zarząd Spółki, w skład której wchodzą lokalni starsi.
Jednak to nie daje starszym swobody na dowolne dysponowanie nią, nawet gdy są w tym względzie zgodni. Ostatecznie to jednak Strażnica trzyma w swych rękach wszystkie sznurki.
Dołączona grafika
Skandal z Salą Królestwa w Menlo Park pokazał, że to Strażnica jest faktycznym właścicielem.

Zauważmy, że starsi mogą być starszymi tylko wtedy, gdy są zaakceptowani przez Strażnicę. Starsi, którzy zostają usunięci z funkcji przez Strażnicę, automatycznie przestają być powiernikami, i nie mają nic do powiedzenia w sprawach zarządzania Salą Królestwa. 

Ten stan rzeczy został niedawno ujawniony przez skandal w Menlo Park w Kalifornii, gdzie całe grono starszych zostało usunięte przez Organizację za niezastosowanie się do poleceń Nadzorcy obwodu, który uznał, że ich Sala Królestwa wymaga remontu, chociaż de facto remont nie był konieczny.

Nastąpiła długa batalia prawna, w której niektórzy usunięci starsi domagali się swojego przywrócenia, ale źle się do tego przygotowali. Założono, że stali się ofiarami jednego lub kilku nieuczciwych osób w Organizacji, i tym samym nie udało się pokazać, że jest to problem systemowy w Organizacji. 
Ich prawdziwym wrogiem była sama Strażnica.
Być może najbardziej gorzką chwilą w tej sprawie z Menlo Park, był moment gdy przedstawiciel ustawowy Strażnicy, Calvin Rouse, złożył w sądzie następujące oświadczenie...
"Normalnie nie byłoby mnie tutaj, ale jest to jeden z naszych 13 tysięcy zborów w Stanach Zjednoczonych. Jesteśmy religią o hierarchicznej strukturze, podobnie jak Kościół Katolicki. I kiedy z polecenia Papieża ksiądz jest pozbawiany sutanny i wykopywany ze stanowiska, to nie ma już nic do powiedzenia w żadnej sprawie nawet u miejscowego proboszcza w parafii. Ta sama sytuacja, jak tutaj, w swojej skardze wnosi on jedno roszczenie. Żąda przywrócenia przywilejów jako szefa i urzędnika w zborze w Menlo Park. Jest to sprzeczne z naszymi zasadami wiary, przepisami oraz statutem. Przywieźliśmy naszą księgę regulaminów organizacyjnych, nasza księga zasad jest tutaj, a my jesteśmy gotowi do przedstawienia świadków, którzy zaświadczą, że jest organizacją hierarchiczną.”

Zapis przesłuchań sądowych, w których znajduje się powyższe oświadczenie można znaleźć pod tym linkiem. 

Tym samy organizacja, która deklaruje swoją hierarchiczność, ma nadrzędny interes w kontrolowaniu budowy Sal Królestwa, jednak od członków zboru nadal oczekuje pokrywania kosztów.

Nigdy więcej " nadwyżek funduszy”
Ostateczna osłabienie wszelkich pozostałości autonomii finansowej na poziomie zboru odbywa się na stronie 4 niniejszego nowego listu, gdzie część zatytułowana „Nadwyżki funduszy” skutecznie kończy jakąkolwiek możliwość istnienia bogatych, samodzielnych zborów.

Cytat

Nadwyżki funduszy:
- Czy konieczne jest, aby oszczędzać w zborze pieniądze na przyszłą budowę lub generalny remont?
Nie. Chociaż może to być praktyczne, by posiadać na rachunku zborowym odpowiednie środki na drobne remonty i naprawy, jednak nie ma potrzeby, aby oszczędzać środki na generalny remont czy modernizację ponieważ w razie potrzeby projekty te będą finansowane przez Biuro Oddziału. 
- Co należy zrobić z nadmiarem zgromadzonych środków w zborze, które są obecnie w posiadaniu lub które mogą gromadzić się w przyszłości?
Starsi zboru mający fundusze na lokatach w Biurze Oddziału powinni przeanalizować zestawienie tych środków i zdecydować, czy mogą one być przekazana w całości lub w części na ogólnoświatowy fundusz budowy Sal Królestwa i Sal Zgromadzeń, w szczególności jeśli te środki były gromadzone na realizację przyszłego projektu budowlanego. Okresowo ,grono starszych może również sprawdzać saldo środków zboru do określenia, czy nadwyżka gotówki może być przesyłana do Biura Oddziału jako datek. Rezolucja Rekomendacja dla takiego datku powinna być przedstawione w formie jednorazowej rezolucji zboru. Gdy rezolucja ta zostanie zatwierdzona przez zbór, taki jednorazowy datek na fundusz budowy Sal Królestwa i Sal Zgromadzeń, może zostać dodawany do co miesięcznych kwot wysłanych do Biura Oddziału.

Zbory w ten sposób uzależniają się finansowo od Organizacji. Nie ma już żadnego usprawiedliwienia na gromadzeniu funduszy na czarną godzinę. Tylko „drobne remonty i naprawy" staną się lokalnym zadaniem. Jeśli istnieją nadwyżki funduszy, starsi muszą omówić ich wysyłanie do Strażnicy.
Takie uzależnienie od „Wielkiego brata” może wydawać się pokrzepiające w oczach wielu Świadków, ale niesie to też ryzyko. Jeśli kiedykolwiek Strażnica ogłosi upadłość, to poszczególne zbory będą musiały na własną rękę, bez jakikolwiek pieniędzy zaoszczędzonych na czarną godzinę, zadbać o swoją Salę Królestwa, gdy będzie wymagała naprawy.


„Okazja” brana pod przymusem?
Pomysł, że zbór powinien być stale zadłużony wobec Strażnicy, pod postacią co miesięcznej deklaracji finansowego wsparcia, na którą kazano im się zgodzić w ciągu zaledwie czterech tygodni, jest dziwny - przynajmniej według Biblijnych standardów.
Według Biblii, Jezus Chrystus zachęcał do umarzania długów ( Mat. 06:12 ; 18:23-35 )., a apostoł Paweł doradzał, aby chrześcijanie nie dawali „pod przymusem” 2 Kor 9:07
Jawność Ciała Kierowniczego w dążeniu do finansowania przez zboru pod jakimkolwiek pretekstem będzie dla niektórych osobliwa, zwłaszcza po tym, jak ujawniono, że Organizacja jest ustawiona na osiągnięcie niewyobrażalnych zysków rzędu 1 mld dolarów ze sprzedaży swojego majątku w Brooklynie.
Jednak gdy weźmie się pod uwagę widoczne niedole finansowe Strażnicy, objawiające się w bezprecedensowej redukcji organizacyjnej, nie wspominając rosnącego zagrożenia ze strony pozwów o molestowanie dzieci, ten napad na zborową kasę jako źródła dodatkowej gotówki, aby wzmocnić Organizację jest nazbyt oczywisty. Źródło: http://jwsurvey.org/cedars-blog/governing-body-instructs-congregations-to-pledge-fixed-monthly-donations
Kategoria: Listy do Starszych zboru | Dodał: Roberta (07 Kwietnia 2014)
Wyświetleń: 652 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
avatar
Formularz logowania
Nasza sonda
Oceń moją witrynę
Suma odpowiedzi: 16
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0